Artemis Touch

Regulamin zakupu bonu podarunkowego

Regulamin bonu podarunkowego

Gabinet masażu i rehabilitacji w Rzeszowie

Regulamin zakupu i realizacji bonów podarunkowych:

1. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscu jego realizacji (gabinet/formularz kontaktowy)

2. Bon ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

5. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 24 godzin przed zaplanowanym terminem, z Bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku Bonu na konkretny zabieg Bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z Bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu. Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

9.Istnieje możliwość zamiany wybranej usługi na inne o tej samej lub podobnej wartości.

9. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

10. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

11. Bon może zostać przeniesiony na inna osobę.

12. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie

13. Na życzenie po dokonaniu opłaty wysyłamy bon podarunkowy na wskazany adres lub mozna odebrać go osobiście w gabinecie.

14. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych i kurierskich odpowiada Poczta Polska, paczkomaty lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

15. Ze względu na indywidualny charakter bonów nie podlegają one zwrotowi.

16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów w gabinecie lub przez formularz kontaktowy. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptując go w całości.

17. Ochrona danych osobowych:
Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu). Administratorem danych osobowych jest Gabinet – sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.