Artemis Touch

Regulamin gabinetu

Regulamin gabinetu

Gabinet masażu i rehabilitacji w Rzeszowie

REGULAMIN GABINETU

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług ARTEMIS TOUCH GABINET MASAŻU I REHABILITACJI MAGDALENA MAJCHER. Regulamin jest dostępny na stronie www.artemis-touch.pl oraz do wglądu na miejscu w Gabinecie.

1. ARTEMIS TOUCH GABINET MASAŻU I REHABILITACJI MAGDALENA MAJCHER prowadzony jest przez mgr fizjoterapii Magdalenę Majcher, prowadzącą działalność gospodarczą, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 26c w Rzeszowie.

2. Gabinet świadczy usługi z zakresu masażu, terapii manualnej, a także podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekuna, który ma możliwość uczestniczenia we wszystkich zabiegach.

4. Na terenie gabinetu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych (również e-papierosów).

5. Zapisanie się na zabiegi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Z zabiegów można korzystać tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty osobiście w gabinecie, telefonicznie lub przez stronę www.artemis-touch.pl.

7. Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z powodu nieprzewidzianych wypadków losowych.

8. Podczas rezerwacji, wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejsze przygotowanie, np. masaż gorącymi kamieniami).

9. Pakiety 5-ciu zabiegów należy wykorzystać do 3 miesięcy od wykupienia danego pakietu. Pakiety 10-ciu zabiegów należy wykorzystać do 6 miesięcy od wykupienia danego pakietu.

10. W przypadku kiedy wizyta nie zostanie odwołana lub przełożona 24h przed ustalonym terminem, zabieg z pakietu lub bonu podarunkowego uważa się za zrealizowany.

11. Zaleca się przyjść 5-10 minut wcześniej przed umówionym zabiegiem.

12. Każdy Klient zobowiązany jest, przed rozpoczęciem zabiegu, przy pierwszej wizycie, do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy), oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, Klient zwalnia Gabinet z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Gabinetu o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt).

13. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia.

14. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez Klienta, pracownik Gabinetu ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem w zabiegach dla kolejnych Klientów, naliczana jest kwota pełnego zabiegu.

15. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są do poszanowania godności i prywatności Klienta.

16. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.

17. Gabinet nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby namawiania skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobranie od Klienta 100% kwoty za umówiony wcześniej zabieg.

18. Bezpośrednio po zakończonym masażu/terapii, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonaną usługę (także za niewykonaną, w przypadkach opisanych niniejszym regulaminem). Do form płatności należą: gotówka, karta płatnicza oraz bon podarunkowy.

19. Gabinet nie ponosi odpowiedzialność za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.

20. Klienci odpowiadają za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, do pełnej ich wartości. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

21. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

22. W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).

23. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

24. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

25. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.